ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
::สารจากผู้อำนวยการ::


นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 
:::กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม:::
:เดือนมิถุนายน 2558
:
11 มิ.ย. 58
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

15-16 มิ.ย. 58
ประกวดแข่งขันตามโครง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทงด้านวิทยาศาสตร์

26 มิ.ย. 58
ประชุมครูทั้งเขตบางบอน

 

 

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556

กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน 58

11 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2558
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกตรงนี้-->

10 มิ.ย.58 ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกตรงนี้-->


9 มิ. ย. 5 8 กิจกรรมตลาดนัดขยะอันตรายเขตบางบอน
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกตรงนี้-->


7มิย.58 เลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองปี2558
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกตรงนี้-->6มิย.58 ลงทะเบียนหนังสือห้องสมุด+ผลิตสื่อ
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกตรงนี้-->


5 มิ.ย.58 ประชุมเพื่อจัดทำพระยามนฯสาร
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกตรงนี้-->3มิ.ย.58 ผอ.สำนักการศึกษามาเยี่ยมชมโรงเรียน
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกตรงนี้-->


   

   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

   

กิจกรรมชมรม
ICT-Prayamon

E-learning

 

โรงเรีียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com