ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
::สารจากผู้อำนวยการ::

 


นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

 
:::กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม:::
:เดือน มี.ค.-เม.ย 2558
:

2-5 มี.ค. 58
สอบปลายภาค เรียนที่2/57ชั้นอนุบาล 1-2
3-6 มี.ค. 58
สอบปลายภาคเรียนที่2/57
ชั้นมัธยม1-3
6 มี.ค. 58
กิจกรรมสุขสันต์บัณฑิตน้อย

8 มี.ค. 58
มอบตัวอนุบาล1 ปีการศึกษา2558

12-13 มี.ค. 58
สอบปลายภาคเรียนที่2/57
ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

13 มี.ค. 58
พิธีมอบวุฒิบัติจบการศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

17 มี.ค. 58
มอบตัวชั้นประถมศึกษาปีที่1/2558

19 มี.ค. 58
พิธีมอบวุฒิบัติจบการศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

31 มี.ค. 58
ฟังผลสอบทุกระดับชั้น

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556
 

ประกาศ
เปิดเรียนปีการศึกษา2558
วันที่18พฤษภาคม2558

ครงการส่งเสริมรักษ์การอ่าน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

***********************
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
13ก.พ. 58 มอบรางวัลรักการอ่าน
5 ก.พ. 58 รับรางวัลกิจกรรมวันคริสต์มาส
4 ก.พ. 58 จับปลาในสระน้ำเพื่อถมดินสร้างตึกอนุบาล
4 ก.พ. 58 แนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
2 ก.พ. 58 ครูถิรดา ครูปริญญา รับการประเมิน คศ.3
 
   

   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

   

กิจกรรมชมรม
ICT-Prayamon

E-learning

 

โรงเรีียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com