ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
::สารจากผู้อำนวยการ::


นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 
:::กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม:::
:เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559
:
25 พ.ค. 2559
ประเมินสภาพแวดล้อม

30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 2559
ทำบัตรประชาชนนักเรียน

9 มิ.ย. 2559
พิธีไหว้ครู
10 มิ.ย. 59
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
23 มิ.ย. 59
ทำบุญอาคารใหม่ "อาคารเจริญปัญญา"

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556

กิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน2559
2 มิ.ย.59
ประชุมครูต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม

คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

2 มิ.ย.59
แสดงความยินดีกับครูภราดร ไปสิงคโปร์ (นร.สอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนน เต็ม100คะแนน)
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

2มิ.ย.59
บริษัทโอวัลตินมาแจกโอวัลตินและจัดกิจกรรมให้นักเรียน
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
4มิ.ย.59
อบรม happy learning
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม6มิ.ย.59
ตรวจสุขภาพครู ประจำปี
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
   

   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

   

กิจกรรมชมรม
ICT-Prayamon

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com