ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมเป็นคนที่

::สารจากผู้อำนวยการ::

 


นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์

สารจากผู้อำนวยการ
ประจำเดือน

พฤษภาคม - มิถุนายน
2557


มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556

คลิกเพื่ออ่าน
:::กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม:::
:เดือน ก.ค. 2557
:
1 ก.ค. 57
กิจกรรมวันกำเนิดลูกเสือไทย สวนสนาม ทบทวนกฎและ คำปฏิญาณ บำเพ็ญประโยชน์
5-6 ก.ค. 57
โครงการห้องเรียนในโลกกว้าง
ทัศนศึกษาทุกสายชั้น
ณ ซาฟารีเวิร์ล
7-10 ก.ค. 57
ํสัปดาห์หล่อเทียนและแห่เทียน
จำนำพรรษา

11-14 ก.ค. 57
กิจกรรมเข้าพรรษา

ิ15-16 ก.ค. 57
สอบกลางภาคเรียนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษา
16 ก.ค. 57
เข้าค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายพูลศิริ
ิ21-29 ก.ค. 57
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ
26 ก.ค. 57
ประชุมครูเขตบางบอน
ิ28-30 ก.ค. 57
เข้าค่ายลูกเสือมัธยม ค่ายพูลศิริ
:: เพื่อนบ้านของเรา ::
โรงเรียนวัดบางบอน
โรงเรียนบ้านนายส
โรงเรียนบ้านนายผล
โรงเรียนบ้านนายเหรียญ

โรงเรียนสถานีพรมแดน

โรงเรียนวัดนินสุขาราม

โรงเรียนพรหมราษฎร์รังสรรค์

link web สำคัญ 
มีอะไรใหม่มาดูกัน

ดาวน์โหลด 
ราคากลางวัสดุ ครุภัณฑ์

คลิก  รายการเครื่องเขียน - วัสดุสำนักงาน

คลิก   รายการวัสดุสำนักงาน (ต่อ)

คลิก  ราคาและมาตรฐานอุปกรณ์กีฬา

ครงการส่งเสริมรักษ์การอ่าน
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

***********************
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

30มิ.ย.57 กิจกรรมคัดแยกขยะในโรงเรียน

ูภาพประกอบ

28มิ.ย.57 อบรมแกนนำต้านยา/สารเสพติดในโรงเรียน น.ร.มัธยมศึกษา

ดูภาพประกอบ

27มิ.ย.57 Big Cleaning Day

ดูภาพประกอบ

26มิ.ย.57 สัปดาห์สุนทรภู่

ดูภาพประกอบ

26มิ.ย.57 ศูนย์ฯ65 ตรวจสุขภาพแม่ครัว

ดูภาพประกอบ

22มิ.ย.57 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

ดูภาพประกอบ

21มิ.ย.57 อบรมขยายผลครูคณิตศาสตร์ต้นแบบ

ดูภาพประกอบ

17-18ก.ค.57
รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขันทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว
รุ่นอาย9-ุ10ปีทั้งประเภทเดี่ยวและทีม
ช้างน้อยเกมส์ทครั้งที่27


ดูภาพประกอบ
16ก.ค.57
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การตอบคำถามชิงทุนการศึกษา
"เวทีคนเก่ง กทม."รอบที่ 2
ณ มหาวิทยาลับศรีปทุม


ดูภาพประกอบ
8-10ก.ค.57
รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดต้นเทียน การตอบปัญหาธรรม การท่องอาราธนาศาสนพิธี การบรรยายธรรม และการนำเสนอประกอบต้นเทียน


ดูภาพประกอบ

26มิ.ย.57
รับรางวัลคะแนนONET
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับชาติ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดูภาพประกอบ

19มิ.ย.57
รับรางวัลครูคุณภาพประจำปีการศึกษา 2557

ดูภาพประกอบ

11มิ.ย.57
ชนะเลิศการประกวดกองเชียร์
บางบอนเกมส์ครั้งที่ 1

ดูภาพประกอบ

4มิ.ย.57
รับรางวัล100ล้านความดี103ปีลูกเสือไทย

ดูภาพประกอบ

21-28พ.ค.57
ด.ญ.ญาดา จิโรปการ
เป็นแทนประเทศไทย เป็นยุวทูตรุ่นที่ 23 แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกทม.และเมืองยาชิโย

ดูภาพประกอบ

1-3พ.ค.57
ครูรำไพภัทร์ ชัยลำพังสุขสกุล รับรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่นด้านปฐมวัย

ดูภาพประกอบ

   

   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

   

กิจกรรมชมรม
ICT-Prayamon

E-learning

 
เกมส์ฝึกสมอง
โรงเรีียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com