ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
::สารจากผู้อำนวยการ::


นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 
:::กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม:::
:เดือนพ.ย. 2558
:
2 พ.ย. 2558
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

12 พ.ย. 2558
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.5 มัธยม

13 พ.ย. 2558 อบรมเรื่องแนวความคิดและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน คอร์รับชั่นชั้นมัธยม
พ.ย.-ธ.ค. ประเมินสภาพแวดล้อม
25 พ.ย. กิจกรรมลอยกระทง
27 พ.ย. ประเมินโรงเรียนป้องกันการทุจริต

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556

ประกาศสำนักงานเขตบางบอน
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้สอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาสเปน)
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คลิกตรงนี้ดูรายละเอียด

กิจกรรมประจำเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน 2558

13 พ.ย.58 นักเรียนมัธยม อบรมป้องกันทุจริตคอรัปชั่น
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

12 พ.ย.58 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ป.5
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

11 พ.ย.58
ประกวดทำโปสเตอร์โครงการพระยามนฯคนดีสร้างวิถีความซื่อสัตย์
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

11 พ.ย.58 หาเสียงก่อนการเลือกตั้งประธานนักเรียน
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

2 พ.ย.58 ผอ.ให้โอวาทเปิดเทอมวันแรก
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม2 พ.ย.58 รับรางวัลกระโดดเชือกระดับประเทศปี 2558
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม


30 ต.ค.58 ประชุมครูก่อนเปิดภาคเรียน
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

4ต.ค.58 แนะแนวศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

   

   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

   

กิจกรรมชมรม
ICT-Prayamon

E-learning

 


โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

© Prayamonthaturachsripijit School
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com