ปรัชญาของโรงเรียน " ธรรมจารี สุขัง เส ติ " ผู้ประพฤติสุจริตธรรมย่อมอยู่เป็นสุข
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
::สารจากผู้อำนวยการ::


นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียน
พระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์


 
:::กำหนดการปฏิบัติกิจกรรม:::
:เดือนมีนาคม 2559
:
1 มี.ค. 2559
ตลาดนัดวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน 76 และ 77

2 มี.ค. 2559
รับการประเมินโรงเรียน Smart School รอบที่ 2

4,7-8 มี.ค. 2559
สอบปลายภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
 

มุมเผยแพร่ผลงาน
ของคณะครู
สื่อ นวัตกรรม

บทคัดย่อ วิจัย 5 บท

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
โดย : นายอนุสรณ์ แผ่นสุวรรณ
ปี พ.ศ. 2556

ประกาศสำนักงานเขตบางบอน
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้สอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาสเปน)
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

คลิกตรงนี้ดูรายละเอียด

กิจกรรมประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 59

5 ม.ค.59 ติวข้อสอบโอเนทให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

7 ม.ค.59 กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

7 ม.ค.59 เด็กหญิงญาดา จิโรปการ รับโล่เด็กและเยาวชนดีเด่น
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

8 ม.ค.59 ชุลีกร ฉายระบิล และ วรานนท์ ธิคำมา
นักเรียนชั้นม.3 พบผู้ว่าฯ
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

8 ม.ค. 59 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม9 มค.59 เด็กหญิงญาดา จิโรปการ
รางวัลเด็กดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม


12มค.59 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปีการศึกษา 2558
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม


15 ม.ค.59 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแสดงบนเวที
( โดยการควบคุมดูแลของครูวัชราภรณ์)
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม


25 ม.ค.59 รับยาชิโย(เลี้ยงอาหารค่ำ)
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

2กพ.59 รองชนะเลิศอันดับ1 หมากล้อม
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม

5 ก.พ. 59 ธนาคารความดี
คลิกที่นี่ดูภาพเพิ่มเติม
   

   

   

กิจกรรมการเรียนรู้
 
ภาษาต่างประเทศ


เปิดสอนภาษาต่างประเทศ
จำนวน 3 ภาษา
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน
และภาษาจีน
ดูรายละเอียด
 

   

กิจกรรมชมรม
ICT-Prayamon

E-learning

 

โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ สำนักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
© Prayamonthaturachsripijit School
TEL::024153589 || E-mail address : prayamon_school@yahoo.com