28 ธ.ค. 65 พิธีบวงสรวงพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน
เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการกำหนดให้ วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ดังนั้นโรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมบวงสรวงรูปหล่อองค์ลอยสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช
เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้


 

<--กลับหน้าหลัก