16 ธ.ค. 65 กิจกรรม "ซื้อได้ ขายเป็น" นักเรียนชั้น ป.3-ป.4
กิจกรรม "ซื้อได้ ขายเป็น" เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การสร้างรายได้จากของที่มีอยู่และไม่ได้ใช้งานแล้ว นำมาวางจำหน่ายในราคาสมเหตุสมผล และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัว ทำให้นักเรียนกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยมี ดร.อติพร นิลขำ และคณะผู้บริหาร คณะครูมาให้กำลังใจและช่วยอุดหนุนสินค้านักเรียน ทำให้นักเรียนมีความสนุกและภาคภูมิใจและมีกำลังใจในการขายสินค้า
<--กลับหน้าหลัก